ღ.。.:* 傻 瓜·´¯`·.以ME交待回答資料來源

資料來自維基截圖

自己Yahoo!知識+常用的一句說話,用於說明回答是自己所作的而並非抄襲資料。但通常在參考資料注明是「自己」的回答,絕大部分都是來自網上其他網頁,以及Yahoo!知識+以往其他用戶對同類問題作出的回答。

其實回答者這樣做,是一種漠視網上知識產權的行為。正確做法是應該注明參考網頁來源才對。

這句與希望幫到你一樣能提高發問者選其為最佳回答的機會。

同義詞

例子

前知識長ღ.。.:* 傻 瓜·´¯`·.(現名kenyuen1989)於回答問題:

有關J-League球員國藉-浦和紅鑽嘅田中鬥莉王係日藉巴西裔人定巴西藉日本人?(抑係兩樣都唔係嘅日巴混血兒)[1]

就在參考資料一欄中留下me來交待他的回答資料來源。可以其後被發現他的資料是來自維基百科

另一位回答者桐山和雄還詢問ღ.。.:* 傻 瓜·´¯`·.留下me的意義:

回答前,我好有興趣問下第一個回答者,點解明抄「維基百科」,反而會註明「ME」??? 莫非閣下又係原文編輯者Wrightbus???

參見

除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。