FANDOM


組圖

沒必要特別放大,多於三張的圖盡量一列放三張,我測試過,Spacing = small的話,Width = 209可以放得最大。 --Ydog留言) 2013年4月11日 (四) 06:24 (UTC)

社運派、左翼等定義

不清楚是否所有搞社運的人都與他為敵,只知陳雲不滿當中左翼分子,因此認為不宜在文中將社運派與左翼分開,造成「社運派」及「左翼」皆與他為敵的印象。另外,陳雲確視曾志豪為左翼[1]。--Fatki留言) 2013年4月11日 (四) 15:55 (UTC)

去小節建大綱

陳雲每日發言十幾帖,寫此人,我覺得不應常常執著他何時有異常言論,做過什麼膠事,如果這樣,網典幾十版都不夠放。應該就其一些里程碑事件作編寫。還有,說有網民批評他時,請指出什麼網民,左膠在facebook批評與高登仔批評,其動機已很不同,但有人編寫卻刻意含糊化。 --Ydog留言) 2014年10月29日 (三) 07:35 (UTC)

陳雲痴漢論

大家討論一下。其實好多人like過AV女優同141,最近出名係689,仲有記得曾鈺成都share過AV片,但無人掛痴漢模辦。Keith Leung被批評,係因為佢like過唔認,仲走去告人。要追究邊個叫過雞,相信香港有兩三成男性都係痴漢,好多高登仔要掛模辦,大家請來畀下意見。--Ydog留言) 2016年2月3日 (三) 07:46 (UTC)

陶君行同空姐曖昧,又有去新花都疑雲,一樣無掛痴漢模辦,係唔係要補上?陳雲case補回資料:[2]
失自由冇雞叫 陳雲終極目標香港建國

...自涉足政治後,陳雲自言自由度大減,由以往坦承會去叫雞,到現在怕被政黨抹黑,失去叫雞自由,他笑着說︰「你說我犧牲多大。」
--Ydog留言) 2016年2月3日 (三) 07:49 (UTC)
Keith Leung可能沒有叫過雞,只是like了141的囡囡,但陳雲叫過雞,不是比前者更好色,更痴漢嗎?我認為只要夠好色就可視為痴漢,有沒有批評不是重點。Yenjansen留言) 2016年2月3日 (三) 10:15 (UTC)
(:)回應 不好意思,經社區討論以後,議決此條目不會加上痴漢模辦。 --Ydog留言) 2016年2月8日 (一) 03:18 (UTC)
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。