UID 264504

註冊 2004-9-16

八星無敵會員

公安: 係咪因為移左個post就要玩大佢??

進滕光~: 係呀 我係要玩大佢

公安: 咁我陪你玩!!

在815事件鬧得火紅火熱的時候火上加油.就是一句挑釁性的說話陣亡

成為815事變其中一位烈士。

除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。