FANDOM


2011年6月2日,高登會員「只有理想」發表《六四殺人根本好應該》的文章,內容表面上為讚揚中國鎮壓六四事件,但一打直來閱讀,就發現內有乾坤。

文章內容

六四事件大家都話中共胡亂殺人唔正道 ,
死左好多人就話唔岩,錦試諗下唔裁勁佢地可以點做?
試代入中共角度諗,唔屠殺既話咁身為尼個世界既第一強國米好無面?
件事用坦克車黎到解決,仲唔係平靚正既不二方法?
要幾部坦克車就搞掂咁正係到話依樣唔好唔得真係睬你都有味,
平時上網鬧車人唔岩既誤人子弟者予你地五毛毫不為過,
反正只係一班底褲濕哂無尼無樣既疆土戰士,唔死都無用,繼續網上兇狠罷啦!

如果按平常由左到右閱讀應為讚揚中國鎮壓六四事件,但由上到下閱讀就內有乾坤: VIIV02


該文一開始已經有人發現第一行只要打直閱讀,就會發現內有乾坤,之後由多名會員發現更多暗喻句,最後更發現將其倒轉會出現VIIV(「六四」的羅馬數字),最後發文者被大量高登巴打賜酒

相關條目

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。