14k》或《14k大哂》,是一首關於香港三合會社團「14K」,有爭議性且大量粗口粵語流行曲,以Hip hop輕快風格唱出來。

有關本曲的資料並不多,如歌手作曲人等方面資料不詳,久不可考。但此曲一直被網民分享,甚至誤傳是大懶堂LMF)或MP4(4PM)的歌。[1][2]早見於2000年代香港互聯網網絡上,例如是大家在使用winmxFoxy下載軟件的時代。[3]

影片

原詞

[4]
先係勾二嫂 水房冇料到 同勝和講數 句句屌老母
我地14K 我地14K 我地14K 我地14K 
我地14K 我地14K 我地14K 我地14K 
我地14K 當然冇兄弟會搞基 因為個個靚仔到死 梗有女仔爭住上我屋企 
我地14K當然冇兄弟打飛機 因為個個靚仔到死 梗有女仔爭往上我地屌hi 
就算叫雞 都執佢兩劑 分分鐘搵夠三件一齊入閘自助劑hi就算屌hi都不會奶hi
我地唔撚做呢D野既 我地14K 人人都講骨氣功 大件事係由我地咩飛
14K冇人睇我唔起 香港社團代表 係我地14K勾二嫂既打 搞內哄既打 店親我既斬 踩渄頭既殺
勝和仔打 老新仔打 水防仔斬 老覆打 聖意打 圍村仔打 黑龍幫打 山口祖打 不手檔打 14K萬歲
靚仔你講咩呀屌呀 我地兄弟多有幫拖 夠做咪過黎囉
我地14K 我地14K 我地14K 我地14K 
我地14K 我地14K 我地14K 我地14K
我地14K唔怕廣東省幾個世紀 你唔撚好理我地 唔好踩親我地條尾 如果唔係屌你老味
返唔到屋企 就算返到屋企都保證陷家陪你死 我地14K講到唱k就好聽到痺 但係講到溝死女就唔輪到我地
俾女溝死我地就有份 我地又唔hi白粉 唔hi草 唔僕冰 已經好興奮 我地唔hi野所以好精神
氣勢嚇撚死人 打死人 冇人埋到我地頭身 冇人同我地講數會唔打冷震 除非果個人係陳浩南既化身
我地最撚喂,我地嚇撚死D龜 無論龜點樣hi 對住我地都騰雞 我地最撚串 睇戲唔使入場勸 返學返完就甘算 考試球其圈幾圈
我地14K 我地14K 我地14K 我地14K 
我地14K 我地14K我地14K 我地14K 
我地14K全香港既DISCO都係我地話晒事 夜總會球場馬覽v趴t毒品返板光偞紅杉男up制j
制不娘喂窗打架劫舍剎人放火 全部都係我地話晒事 可能你話 勝和 老新都有話下事 但係佢地個D細埸我地無乜意思
子要佢地班小朋友唔好戀甘攪事 俾D兒童樂園佢地睇當做下善事啦 我地14K人才仔仔
全部都係男仔 唔似得人地收女仔 似好巴之閉 我地D兄弟唔玩過底 如果想上位 就自己打條街返黎睇
我地14K大撚晒 條街我地行撚晒 邊個仆街踩過介 就攪9你地條奶 你夠膽吹雞 就屌你老母嗅hi 邊個還拖就奶hi
推入後hi汁二劑 我地專玩DNG 我地專打DKai子 我地最鍾意攪事 我地唔著DNG
我地厄啊公啊婆 啊公醒目俾錢我 啊婆反抗真係傻,我地啊婆都照挫14 14 14 14 14

相關條目

註解

除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。